Bioclear MIC onderzoek

MIC research

Leidingen kunnen intern op vele verschillende manieren worden aangetast, bijvoorbeeld door chemische corrosie of erosie corrosie. Dit is echter niet de enige bedreiging, want hiernaast ligt de bedreiging van microbiologische corrosie ook op de loer (MIC). MIC is een vorm van corrosie die wordt veroorzaakt of versneld door de biologische activiteit van micro-organismen. MIC wordt geacht betrokken te zijn in ongeveer 35% van de corrosiegevallen en kan lokaal leiden tot 100 maal hogere corrosiesnelheden.

De aanwezigheid van water is cruciaal voor de overleving en groei van micro-organismen. Een omgeving waarin wordt voorzien van water en voedingsstoffen creëert voor micro-organismen de ideale omgeving om te (over)heersen.
Wanneer deze micro-organismen in staat zijn om het corrosieproces te beïnvloeden spreken we van MIC. Deze organismen kunnen grote schade aan hun omgeving aanrichten. Ze zijn in staat het corrosieproces (plaatselijk) dusdanig te versnellen dat er in relatief korte periodes ernstige metaalverliezen optreden waardoor lekkages kunnen ontstaan.

Voor de opsporing van MIC en de risico’s op MIC werkt CP Phenolics B.V. sinds kort samen met Bioclear Microbial Analysis. Bij Bioclear Microbial Analysis beschikken ze over betrouwbare microbiologische DNA technieken om de aanwezigheid en activiteit van MIC micro-organismen te meten en te kwantificeren. Hierdoor kan in kaart worden gebracht hoe groot het risico is dat MIC zal optreden.
Op deze manier helpen wij van CP Phenolics B.V. om haar klanten een gedegen advies te geven over de juiste materiaalkeuze en over het wel of niet toepassen van CP MIC-Shield® phenol coating.

De eerste stap in een microbiële analyse is het bemonsteren van het systeem of object dat wordt onderzocht. Omdat sampling zo’n cruciale stap is in het verkrijgen van de juiste waarde en betrouwbare gegevens over micro-organismen, willen wij u helpen dit zo makkelijk mogelijk te doen. Daarom bieden wij u de speciaal ontwikkelde sampling kits en methoden, waarmee u in de meeste gevallen u uw eigen monsters kunt nemen. Via onderstaande invul velden kunt u makkelijk en snel deze sampling kit GRATIS aanvragen.

Wij begrijpen dat in bepaalde situaties u de voorkeur geeft aan een specialist die de biosampling uitgevoerd of begeleid. In dit geval kunnen wij ook op locatie komen om u te helpen met de sampling procedure.

  Gratis Bioclear® samplingkit bestellen

  Bedrijfsnaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Uw naam (verplicht)

  Uw E-mailadres (verplicht)